Filipino Speaking Dental Office LA Mesa & San Diego Family Dentistry

Mapapasaiyo Ang Kumpleto, Moderno At Katangi- tanging Serbisyong Dentisterya Sa Michels Family Dental Ng La Mesa

“Ito’y Abot kamay Mo Na…
…Ngayon Na Ang Oras Para Maging Parte Ng Aming Pamilya”


Kami Ay Masaya Sa Pagbigay Serbisyo. Munting Sulyap Sa Aming Inaalok:

 • Pangkalahatang Dentisterya
 • Pang-Pamilya at Pang-Prebensyong Dentisterya
 • Pang-Kosmetikong Dentisterya
 • Pagpapaputi ng mga Ngipin
 • Mga Porselanang Pangtapal
 • Pustiso
 • Pagagamot sa Wisdom Teeth

 

michels dentistry lamesa


Sino kami?

Ang Michels Family Dental ay isang pampamilyang opisina na nagbibigay ng pinakaaasam na serbisyong dentistersya kung saan ikaw ay itatrato ng may dignidad, respeto at ituturing na kapamilya. Sa pagpupursigi ni Dr. Alan Michel, na nagtapos sa Unibersidad ng Southern California Dental School, 30 taon na ang nakararaan, at sa pagsasanib puwersa ng mga anak niyang mga lalaki na sina Steven at Paul, ito ay pinasayaanan upang makapagbigay ng pinakabagong paraan sa pangngalagang dental sa isang mapapagkatiwalaang kapaligiran. Kasama ang grupo ng mga propesyonal na may parehong kaugalian at iisang adhikain, ang Michels Family Dental ay handing magbigay ng pangmatagalang kalusugang dental para sa kanilang mga minamahal na pasyente.

 

 

Dr Paul Fjeldsted


Ang mga duktor na sina Paul Fjeldsted at Thomas Olinger ay siyang mga namumuno sa opisinang Michels’ Family na nasa University Avenue sa La Mesa. Ang duktor na si Paul Fjeldsted ay na nakapagtapos sa Unibersidad ng Southern California Dental School at may kaukulang pagsasanay sa biomimetic dentistry, na nakakapagpahintulot sa kanya na magamit ang pinakabagong teknolohiya. Si Dr. Olinger naman ay isang duktor ng Dental Surgery na may kurso mula sa Ohio State College of Dentistry. Siya ay kasalukuyang naninilbihan bilang Kapitan sa Navy Reserve ng Estados Unidos. Sila ay parehong nagtataglay ng adhikain gaya ng Michels, na makapagbigay sa kanilang mga pasyente ng pinakamataas na kalidad ng dentisterya sa maginhawa at pampamilyang kapaligiran.

Dr Thomas Olinger

 


Bakit Mo Ipagkakatiwala Ang Iyong Dental Na Kalusugan Sa Michels Family Dentistry

 • Kami ay sumasakop sa lahat ng aspeto ng inyong dental na pangangailangan sa loob ng iisang bubong. Ito man ay pangakalahatang dentisterya, pangkosmetikong dentisterya, paglalagay ng implant, pagkakabit ng pustiso, pag-oopera sa bibig at marami pang iba; kasama na ang serbisyong dental para sa mga bata.
 • Kami ay walang inaaksayang panahon sa pagbibigay ng pinakamahusay na dental na pagagamot. Kung kailangan mo ito sa mismong araw na ito, kami ay walang atubiling makikipagkita sa iyo.
 • Kami ay nagsisiguro ng kumpletong pangangalagang dental ng pasyente gamit ang mga paraang subok na at pinakamoderno dala ng pinkamataas na antas ng teknolohiya. Maging ito man ay may kinalaman sa mga prosesong pang-kosmetiko, pagbabalik anyo o pang- prebensyong dentisterya.
 • Kami ay naglalaan ng tatlong tao na titingin sa kalinisan ng inyong dental na pangangailangan, at sila ay gumagamit ng pinakabagong mga teknik (kasama ang laser) sa patulong sa pag- mentina ng inyong optimal na kalusugang dental.
 • Kami ay nag-aalok ng mayapang dentisterya o yong Sedation Dentistry para kayo’y ma- relaks at maibsan ang ano mang agam agam o takot sa pagpapagamot.

Marami na ang nakasubok ng aming serbisyo at lahat sila ay nakuntento at nasiyahan base sa kanilang mga testimonya. Tiyak sa iyong pagbisita, ikaw ay lalabas ng aming opisina taglay ang matamis na ngiti sa iyong mukha.

Ano Ang Pwede Kong Asahan?

Hindi dapat balewalain ang oral na kalusugan dahil ito’y labis na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Tayo’y masinsinang mag-uusap, magplaplano at kapit kamay na gagawa ng desisyon upang maisakatuparan ang iyong dental na pagagamot akma sa iyong indibiduwal na situwasyon. Tutukuyin natin ang mga dapat unahin ayon sa kung ano ang mas importante tungo sa mas organisado, syentipiko at epektibong dental na pagpapagamot. Ang presyo at opsyon sa pagbabayad ay masusi nating pag-aaralan. Ang inyong pangkalusugang dental ang aming unang prayoridad at kayo ay makakaasa sa isang sebisyong personal, kaaya- aya at lubos na maginhawa.